deennlplesitfrcz

Kodex zapojení

Kodex zapojení a zásady v něm obsažené určují parametry pro činnost všech našich zaměstnanců. Jsou nedílnou součástí naší firemní kultury. Na jedné straně je naši zaměstnanci mohou použít jako měřítka, zatímco na druhé straně mohou očekávat, že s nimi bude nakládáno podle těchto pokynů. Očekáváme, že všichni naši zaměstnanci projeví stejnou míru vlastní zodpovědnosti, aktivní vzájemnou podporu a ochotu pokračovat v rozvoji svých dovedností a odborných znalostí. Vzájemná úcta a důvěra jsou základními předpoklady úspěšné spolupráce.

Podrobně jsou tyto pokyny následující:

Respekt, tolerance a otevřenost vytvářejí důvěru mezi zaměstnanci!

Zaměstnanci jsou schopni realizovat pouze jasně definované a transparentní cíle!

Aby bylo dosaženo cílů, musí být výkonnost zaměstnanců posuzována a rozvíjena systematicky!

Spravedlivé rozdělení úkolů a poskytnutí dostatečné svobody v rozhodování vytvářejí produktivní pracovní prostředí pro všechny zaměstnance!

Motivace vyžaduje  přesvědčovací schopnosti a příležitosti pro individuální kreativitu!

Všichni zaměstnanci jsou vzory, protože jejich individuální úspěchy ovlivňují úspěch společnosti.

 

 

ohne Titel

zum Seitenanfang