deennlplesitfrcz

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany dat

Obecné informace
Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechna data, která lze použít k Vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které jsme do této kopie vložili.
Záznam dat na našem webu
Kdo je odpovědný za zaznamenávání údajů na tomto webu (tj. „Správce“)?
Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, jejíž kontaktní informace jsou k dispozici v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce.
Jak zaznamenáme vaše data?
Vaše data shromažďujeme v důsledku sdílení vašich dat s námi. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.
Naše IT systémy automaticky zaznamenávají také další data, když navštívíte náš web. Tato data obsahují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při vstoupení na náš web.
K čemu slouží vaše data?
Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. K analýze uživatelských vzorců mohou být použity další údaje.
Jaká máte práva, pokud jde o vaše informace?
Máte právo dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů kdykoli, aniž byste za takové zveřejnění museli platit poplatek. Máte také právo požadovat, aby byla vaše data opravena, zablokována nebo vymazána. Pokud máte dotazy týkající se těchto nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce. Máte také právo podat stížnost u příslušné kontrolní agentury.
Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování údajů“.


2. Obecné informace a povinné informace


Ochrana dat
Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.
Kdykoli budete tento web používat, bude shromažďována řada osobních údajů. Osobní údaje zahrnují data, která lze použít k vaši osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a účely, pro které tato data používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.
Upozorňujeme vás, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním rizikům. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.
Informace o odpovědné straně (dále jen „správce“ v GDPR)
Pořadí zpracování dat na tomto webu je:


Comcoplast Comco Commercial
Cooperation GmbH
vertreten durch Geschäftsführer: B.Sc., B.Com. Amiram Fried, Dipl.Kfm. Roland Wellms
Gneisenaustr. 11a
40477 Düsseldorf
Telefon: +49 2154 4868-0
E-mail: info@comcoplast.de


Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a zdrojích pro zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).
Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.
Právo ve zvláštních případech vznést námitku proti shromažďování údajů; právo namítat proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)
V případě, že jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 Sekce. 1 lit. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli protestovat proti zpracování vašich osobních údajů na základě důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace. To platí také pro jakékoli profilování založené na těchto ustanoveních. Chcete-li určit právní základ, na kterém je založeno jakékoli zpracování údajů, přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně údajů. Pokud podáte námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše dotčené osobní údaje, pokud nebudeme schopni předložit přesvědčivé důvody ochrany, které jsou hodné důvodů pro zpracování vašich údajů, které převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud je účel zpracování prohlašovat, vykonávat nebo bránit.

ohne Titel

zum Seitenanfang