deennlplesitfrcz

Oznámení na našich webových stránkách


Informace podle § 5 TMG
Comcoplast Comco Commercial Cooperation GmbH
Gneisenaustr. 11a
40477 Düsseldorf
Handelsregister: HRB 30049
Registrační soud: Amtsgericht Düsseldorf
Zastoupeni řediteli:
Comcoplast Comco Commercial
Cooperation GmbH
vertreten durch Geschäftsführer:
B.Sc., B.Com. Amiram Fried,
Dipl.Kfm. Roland Wellms
Kontakt
Telefon: +49 2154 4868-0
Telefax: +49 2154 4868-421
E-mail: info@comcoplast.de
DIČ
Identifikační číslo daně z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE 169574813
Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení pro řešení sporů před rozhodčím soudem pro spotřebitele.
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatelé služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto webových stránek v souladu s ust. 7 odst. 1 German Telemedia Act (TMG). Podle § 2 odst. 1 písm. 8 až 10 německého zákona o telemediích (TMG), poskytovatelé služeb nejsou povinni trvale sledovat odeslané nebo uložené informace nebo hledat důkazy, které naznačují nezákonné činnosti.
Zákonné povinnosti týkající se odstranění informací nebo blokování jejich použití zůstávají nezpochybněny. V tomto případě je odpovědnost možná pouze v době, kdy se ukáže konkrétní porušení zákona. Nelegální obsah bude odstraněn okamžitě, jakmile se o něm dozvíme.
Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek, proto nemůžeme za tento obsah zaručit. Poskytovatelé nebo správci propojených webových stránek vždy odpovídají za svůj vlastní obsah.
V okamžiku vytvoření odkazu byly propojené webové stránky zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. V době propojení nebyl zjištěn nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu propojených webových stránek nelze uložit bez přiměřených náznaků, že došlo k porušení zákona. Nelegální odkazy budou okamžitě odstraněny v okamžiku, kdy se o nich dozvíme.
autorská práva
Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají německým autorským zákonům. Reprodukce, úpravy, distribuce a použití jakéhokoli druhu mimo rozsah autorského zákona vyžadují písemné povolení autora nebo původce. Stahování a kopie těchto webových stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití.
Komerční použití našeho obsahu bez povolení autora je zakázáno.
Autorská práva třetích stran jsou dodržována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na tomto webu jsou jako takové označeny. Pokud však zjistíte jakékoli porušení autorského zákona, prosím informujte nás o tom. Takový obsah bude okamžitě odstraněn.


venussystems - Webdesign Logo

aktualizovaný:16.05.2024

ohne Titel

zum Seitenanfang