deennlplesitfrcz

 

Code of Conduct

 

Bij het internationaal plaatsen van productieorders richten we ons niet alleen op kwaliteit maar ook op sociale standaarden. Dit is een belangrijk onderwerp, vooral voor de productie in opkomende landen.

Bindende gedragscodes verplichten onze leveranciers schriftelijk om aan bepaalde sociale normen te voldoen. COMCOPLAST laat de naleving van deze voorschriften controleren door onafhankelijke auditbedrijven, inkoopagenten en controles, en door haar eigen werknemers als onderdeel van regelmatige productiebezoeken.

Wij, COMCOPLAST, verwachten van onze fabrikanten en hun leveranciers dat ze de onderstaande sociale en milieunormen introduceren en implementeren. COMCOPLAST is ook lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) en verkoopt ook producten met GOTS- en Fairtrade-certificering.

Op de hoogste norm zijn in principe de tegenstrijdige normen van de nationale wetgeving, de Gedragscode en de buitengerechtelijke voorschriften van toepassing.

Onze Code of Conductis gebaseerd op de volgende normen:

Code of Conduct

1. Kinderarbeid

De werkgever mag geen werkgelegenheid in dienst nemen of tolereren onder de minimumleeftijd van de staat. In geen geval mogen mensen onder de 14 jaar in dienst zijn. Kinderen onder de 18 jaar mogen 's nachts of tijdens gevaarlijk werk niet worden gebruikt. De opleiding van jonge werknemers moet door de werkgever worden bevorderd.

 

2. Dwangarbeid

De werkgever mag dwangarbeid, als ook dwangarbeid zoals gevangenisarbeid, niet gebruiken of tolereren.

 

3. Disciplinaire maatregelen

De werkgever mag geen fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik gebruiken of hun bestaan ​​tolereren.

 

4. Discriminatie

De werkgever mag discriminatie op grond van huidskleur, ras, sociale klasse, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vereniging of politieke houding niet discrimineren of tolereren, met name in het geval van werving, beloning, bijscholing, promotie, ontslag of pensionering. Alle medewerkers hebben toegang tot vacatures en opleidingsmaatregelen, rekening houdend met hun professionele geschiktheid.

 

5. Vergoeding

De werkgever moet ervoor zorgen dat tenminste het wettelijk minimumloon wordt betaald en dat het loon voldoende is om in de basisbehoeften van de werknemers te voorzien. Alle werknemers moeten worden geïnformeerd over hun reguliere aanvang van het werk, hun werktijden, beloning, hun vakantierecht, ontslagbescherming en moederschapsbescherming.

 

6. Werktijden

De reguliere arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 48 uur per week. De werkgever moet elke periode van zeven dagen ten minste één vrije dag toekennen.

 

 

7. Gezondheid en veiligheid

De werkgever moet zorgen voor een veilige, schone en gezondheidsvriendelijke werkomgeving (evenals accommodatie, indien van toepassing). Hij moet passende maatregelen nemen om ongevallen en gezondheidsschade te voorkomen die kunnen ontstaan ​​in verband met het werk of de exploitatie van de werkgeversvoorzieningen. Alle medewerkers moeten beschikken over schoon sanitair, toegang tot schoon drinkwater en hygiënische voedselopslag. Werken met gevaarlijke stoffen mag alleen worden uitgevoerd als de relevante veiligheidsvoorschriften worden gevolgd en na uitgebreide training.

 

8. Milieubescherming

De werkgever moet natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk gebruiken, gevaarlijke stoffen op een milieuvriendelijke manier behandelen en afval en containers in de juiste vorm afvoeren.

 

9. Managementsystemen

De werkgever moet aan de eisen van deze normen voldoen, de uitvoering ervan periodiek herzien en de inhoud van de norm regelmatig aan alle personeelsleden meedelen. Er moet voldoende documentatie worden bijgehouden om aan te tonen dat aan deze normen wordt voldaan. De werkgever moet ervoor zorgen dat ook bij zijn leveranciers aan de eisen van deze normen wordt voldaan. 

de-54-code-of-conduct.pdf
08.09.21, maat: 22,94 KB

ohne Titel

zum Seitenanfang