deennlplesitfrcz

Code of Engagement

Onze visie en waarden vormen de basis voor ons gedrag en handelen in het bedrijf. Uniforme principes van leiderschap moeten ervoor zorgen dat we deze visie bereiken en de waarden naleven.

De Code of Engagement en de daarin opgenomen richtlijnen beschrijven de richtlijnen voor alle medewerkers. Het is een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. Enerzijds kunnen onze medewerkers hierdoor gemeten worden, anderzijds kunnen ze verwachten dat ze volgens deze richtlijnen begeleid worden. We eisen van alle medewerkers dat ze persoonlijke verantwoordelijkheid, actieve ondersteuning en de bereidheid nemen om hun vaardigheden en kennis continu te ontwikkelen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn basisvereisten voor een succesvolle samenwerking.

Deze richtlijnen zijn in detail als volgt:

  • Respect, tolerantie en openheid creëren vertrouwen bij de medewerkers!
  • Enkel duidelijke en transparante doelen kunnen door onze medewerkers omgezet worden!
  • Om de doelen te bereiken, moeten de prestaties van de medewerkers worden beoordeeld en consistent worden ontwikkeld!
  • Een eerlijke taakverdeling en voldoende keuzevrijheid creëren een productieve werkomgeving voor alle medewerkers!
  • Motivatie vereist overtuigingskracht en individuele ontwikkeling!
  • Alle werknemers hebben rolmodellen omdat ze het succes van hun bedrijf beïnvloeden als onderdeel van hun individuele succes.

ohne Titel

zum Seitenanfang