deennlplesitfrcz

Kod zaangażowania

Nasza wizja i nasze wartości stanowią podstawę naszego zachowania i działań w firmie. Jednolite zasady przywództwa powinny zapewnić, że osiągniemy tę wizję i będziemy żyć zgodnie z wartościami.

 

Kodeks zaangażowania i zawarte w nim wytyczne opisują ramy dla wszystkich pracowników. To integralna część naszej kultury korporacyjnej. Z jednej strony nasi pracownicy mogą być przez to mierzeni, z drugiej strony mogą oczekiwać, że będą kierowani zgodnie z tymi wytycznymi. Wymagamy od wszystkich pracowników osobistej odpowiedzialności, aktywnego wsparcia i chęci ciągłego rozwijania swoich umiejętności i wiedzy. Wzajemny szacunek i zaufanie to podstawowe wymagania każdej udanej współpracy.

 

Szczegółowe wytyczne są następujące: 

Szacunek, tolerancja i otwartość budują zaufanie wśród pracowników!

Pracownicy mogą realizować tylko jasno określone i przejrzyste cele!

Aby osiągnąć cele, wyniki pracowników muszą być oceniane i konsekwentnie rozwijane!

Sprawiedliwy podział zadań i wystarczająca swoboda wyboru tworzą wydajne środowisko pracy dla wszystkich pracowników!

Motywacja wymaga perswazji i indywidualnych opcji projektowych!

Wszyscy pracownicy mają wzór do naśladowania, ponieważ wpływają na sukces firmy w ramach indywidualnego sukcesu.

ohne Titel

zum Seitenanfang